Stor perdeleri hareketlendirmek 2

Daha öncede bahsetmiştim stor perdeleri keserek,delerek,farklı şekiller yaratarak değişik tasarımlar üretmek mümkün.

Hiç yorum yok: